Příroda uzdravuje

Je mnoho názorů na tzv. alternativní medicínu. Jsou zastánci i odpůrci. Pravdou ale zůstává, že mnoho lidí se uchyluje k alternativní léčbě po tom, co nepomohla klasická medicína.

Obě mají své poslání a ideální by bylo je harmonicky zkombinovat. Akutní případy je nutné řešit pomocí klasické západní medicíny, ale při chronických táhlých onemocněních žel klasická medicína často nefunguje.

Ideální je nalézt jemnohmotnou příčinu nemoci (ve svém vlastním chování, postojům k životu, myšlení a ovlivňování druhých) a s tímto pracovat. Jako podpůrná léčba a pomoc našemu hmotnému tělu jsou zde dary přírody.

Tyto je možné připravovat v různých formách - bylinné čaje, panenské oleje, éterické oleje, tinktury, bylinné tabletky, zábaly a mnoho jiných.

Nejúčinnějším lékem je však prevence a nejúčinnější prevencí je správný způsob života - zdravá strava, přiměřený pohyb na čerstvém vzduchu, zdravý vztah k životu samému.

V následujících rubrikách budu doplňovat informace o různých přírodních produktech a jejich účincích, které jsou osvědčené jejich uživateli a / nebo jsou aplikovány po mnoho a mnoho generací.


UPOZORNĚNÍ:

! Účinky zde uvedené není možné brát jako 100% funkční léčbu různých onemocnění onemocnění a to ani v případě, že je v popisu toto onemocnění uvedeno! Není možné zanedbávat rady lékaře. Uvedené informace o účincích jsou čerpány ze starých herbářů, odborných publikací a v neposlední řadě se opírají o přímé zkušenosti uživatelů.

! Přírodní produkty všeobecně pojato neslouží k léčbě akutních onemocnění, jako jsou například infekční onemocnění (bakteriálního nebo virového původu). Mohou však pomoci při jejich prevenci, mohou se použít jako podpůrná léčba při léčbě klasické nebo na tzv. doléčení.

! Přírodní produkty všeobecně pojato neslouží k léčbě závažných chronických onemocnění, kdy by vysazení klasických léků vedlo ke zhoršení zdravotního stavu nebo ke smrti pacienta (například cukrovka, roztroušená skleróza a mnoho jiných). Mohou však pomoci při jejich prevenci, mohou se použít jako podpůrná léčba při léčbě klasické.

! Přírodní produkty všeobecně pojato neslouží k léčbě těžkých úrazů. Mohou se však používat jako podpůrná léčba k posílení těla, pro regeneraci a zhojení.