Tajemství rodné řeči

Lidská řeč je jako voda. Je-li jí hodně, udělá lidem škodu. Je-li znečištěna, jsou lidé nemocní. Je-li jí málo, lidé strádají. Je-li však oddělena od svého živlu, umírá.

Mnohost lidského mluvení, ve kterém jsou navíc oddělena slova od svého zrodu ("živlu") ničí lidskou společnost. A protože slov v moci rodné řeči je již dlouho jako šafránu, i mezilidské vztahy zákonitě strádají.

Ten však, kdo touží po tvůrčím a svobodném životě musí nejprve v sobě osvobodit svou rodnou řeč, tedy nejen řeč kterou promlouvá se spolulidmi, ale i kterou přemýšlí. Protože skutečná slova rodné řeči jej pak neomylně vedou k porozumění lidem i tvorům tohoto světa, ke skutečné volnosti a svobodě.