Kvalita komunikace

Kvalita komunikace

aneb proč je dobré mít písemné instrukce, či stručné a jasné dokumenty


· Instrukce (ústní) ředitele na poradě:

"Zítra v 9.00 hod bude zatmění slunce, tedy něco, co se každý den nevidí. Pracovníci si mohou nastoupit na nádvoří v pracovním oděvu. Pří pozorování tohoto řídkého jevu podám sám příslušný výklad. Bude-li pršet, nebude nic vidět. V tom případě přejdeme do jídelny."

· Instrukce náměstka vedoucímu odboru:

"Na pokyn ředitele bude zatmění slunce. Bude-li pršet, nebude to možné na nádvoří v pracovním oděvu vidět. V tom případě se provede zatmění v jídelně a to se každý den nevidí."

· Instrukce vedoucího odboru vedoucímu oddělení:

"Na pokyn ředitele dojde zítra v 9.00 hod v pracovním oděvu ke zmizení slunce. Ředitel dá pokyn k tomu, má-li pršet v jídelně, což se každý den nevidí."

· Instrukce vedoucího oddělení skupináři:

"Bude-li zítra v jídelně pršet, tedy něco, co se každý den nevidí, zmizí v 9.00 hod náš ředitel v pracovním oděvu."

· Instrukce skupináře pracovníkům:

"Zítra v 9.00 hod zmizí náš ředitel. Škoda, že se to nedá vidět každý den."


(Z kurzu manažerů jakosti, Praha 1997)