Buk

Z názvu buku je ve slovanských i germánských jazycích odvozeno slovo pro písmena (Buchstabe, bukva, bukvice). Naši předkové ryli runy do kůry bukových hůlek, házeli je do výšky a po dopadu z nich hádali tajemná poselství bohů.

Buky jsou převládajícími stromy severních šířek. Bez lidských zásahů by celé Německo bylo pokryté bukovými lesy. Jejich široké koruny berou světlo jiným mladým stromkům.

Dříve mnoho zemědělců honilo svá stáda do lesů. Bukvice byly vynikající potravou pro prasata, kozy a ovce okusovaly mladé výhonky. To zabraňovalo bukům v šíření. Bukové dřevo je vyhlášeným palivem a používá se také k výrobě dřevěného uhlí.

Tacitus zaznamenal, že saské kněžky popisovaly bukové hůlky runovým písmem. Tento dějepisec z dob římského císařství napsal, že v době kolem přelomu letopočtu obsahovala runová abeceda 24 znaků, které byly používány jen ke kultovním účelům. Hůlky popsané runami se daly do nádoby a pak vyklopily na bílý šátek. Kněží vzývali bohy a každou hůlku třikrát zdvihli. Z jejich vzájemné komunikace vznikl výrok, který lidem předávaly vševědoucí sudičky Norny.

Buky mají podle staré pověry smrtící účinek na hady, kteří by se dotkli jejich kůry. Blesk se bukům vyhýbá - to je statisticky dokázáno. Pravděpodobně je to způsobeno kořeny tohoto stromu, které rostou ploše rozprostřeny pod povrchem půdy.

Keltové pojali do svého stromokruhu habr, který je sice buku trochu podobný, ale není s ním příbuzný. Habr obecný patří do čeledi lískovitých a poskytuje nejtvrdší užitkové dřevo ze všech evropských stromů. Habr je stromovým znamením lidí narozených od 4. do 13. června nebo od 2. do 11. prosince. Říká se o nich, že se zvlášť silně snaží o loajalitu.

LÉČIVÉ ÚČINKY BUKU

Používané části:
kůra, dřevo - doba sběru únor až březen
plody - doba sběru srpen až říjen
listy - doby sběru květen až červen

Účinné látky:
kreozot ve dřevě, třísloviny v kůře, mastný olej v bukvicích

Čaj z bukových listů (jedna lžička na šálek vařící vody) pomáhá jako obklad na ječná zrna v oku. Vychladlý odvar používají severoameričtí Indiáni na spáleniny a teplý na omrzliny. Čaj z bukové kůry pomáhá při planých neštovicích, svědivých vyrážkách a dermatitidě. Buk je strom, který odvádí horko a ochlazuje. Hildegard von Bingen popisuje buk jako možný lék při horečce, křečích a žloutence.

Mladé bukové listy a plody však lze také přidávat do salátu nebo do polévek. Díky vysokému obsahu bílkovin a živin je bukové listí zvláště vhodné k mulčování.

Buky vyzařují osvěžující jas a chládek. Lákají k obejmutí a mohou pomoci k rozhodnutí, ke kterému je potřeba jasná hlava.

Dr. Bach použil pro své esence jak buk, tak habr. Habr, Hornbeam, prý pomáhá lidem, kteří jsou jednostranně unaveni a vyčerpáni mentální prací, k nové mentální svěžesti a oživení. Esence působí jako osvěžující sprcha, která provětrá hlavu a oživí vnímání. Buková esence, Beech, se doporučuje lidem, kteří všechno posuzují příliš kriticky podle úzkých subjektivních kriterií. Beech jim dopomůže k toleranci a soucitu, otevřenému kontaktu, vrací jim veselí a radost.

(Text převzat z knihy Léčivá síla stromů od Gisely Preuschoffové, nakladatelství Ivo Železný)