Zdravotní a sociální pojištění - podnikatelé vs. zaměstnanci

Často slýchávám názor, že podnikatelé mají ty nejnižší odvody sociálního a zdravotního pojištění. Zejména v porovnání s lidmi v klasickém pracovním poměru. Jsem toho názoru, že pravda je někde trochu jinde.

Ano, je pravda, že do státní kasy přichází více peněz od zaměstnance než od živnostníka, který pracuje jen na sebe. Ale již není pravda, že zaměstnanec ze svého platu odvádí státu více než živnostník. Opak je pravdou. Uvedu to v jednoduchém příkladu.

Jen krátká poznámka k následujícím příkladům a výpočtům: vycházela jsem z různých daňových přiznání, přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení (pozn. - každoročně toto vypočítávají a odevzdávají všichni živnostníci ještě k daňovému přiznání) a z laskavě zapůjčených výplatních pásek. Dále pak ze zákonných požadavků, kde jsou uvedena všechna procenta a vzorové výpočty. To tedy jen na vysvětlenou pro profi účetní a ekonomy, kdyby v tom snad hledali nějaké chyby. Jde mi pouze o srovnání odvodů z vlastní kapsy při stejném výdělku zaměstnance a živnostníka.

Příklady jsou opět v té nejjednodušší verzi (bez různých úlev a přirážek).

Odvody živnostníka:

1) Pokud vydělává málo, platí (VŽDY!!!) minimální sazbu sociálního a zdravotního pojištění. To je pro rok 2017: 2061,- + 1906,- , tedy 3967,- měsíčně. Pozn.: každý rok se to paušálně zvyšuje

2) Pokud vydělává více, platí více, poměrově dle výdělku.

3) Pokud se mu nedaří a nějakou dobu nevydělává nic, platí minimální výměr, tedy 3967,- měsíčně

Odvody zaměstnance:

1) 4,5% z hrubé mzdy na zdravotní pojištění + 6,5% z hrubé mzdy na sociální pojištění, celkem tedy 11% na zdravotní a sociální pojištění z hrubé měsíční mzdy

2) a ještě teď zaměstnavatel vypočítá 34% z hrubé měsíční mzdy a tuto výslednou částku pošle státu ze svého na sociální a zdravotní pojištění pro svého zaměstnance. Sám zaměstnanec však odvádí ze svého POUZE to, co je napsáno v bodě 1)


Pro srovnání tedy uvádím odvody na sociální a zdravotní pojištění při stejném hrubém měsíčním výdělku zaměstnance a živnostníka / podnikatele:

Př. 1.: Hrubá měsíční mzda je u obou 15000,-
Živnostník odvede: 3967,- měsíčně
Zaměstnanec odvede: 1650,- měsíčně

Př. 2.: Hrubá měsíční mzda je u obou 30000,-
Živnostník odvede: 6405,- měsíčně
Zaměstnanec odvede: 3300,- měsíčně

Př. 3.: V daném měsíci se nedaří, výdělek firmy, u které pracuje zaměstnanec, i živnostníka je nulový
Živnostník: nemá žádný příjem, odvede 3967,-
Zaměstnanec: dostane výplatu v plné výši a odvede 11% z hrubé mzdy

Třešnička na dortu:
Do státní kasy za zaměstnance skutečně ale měsíčně přijde mnohem více peněz - totiž navíc těch 34%, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Proto se na výplatních páskách uvádí tzv. superhrubá mzda. Ve skutečnosti to není mzda, ale komplexní výše peněz, které měsíčně vydá zaměstnavatel na zaměstnance.

Příklad:


Zaměstnanec:
Superhrubá mzda je 44 000,-. To znamená:
Zaměstnanec dostane na ruku čistou mzdu: 24 647,-
Jeho hrubá mzda je 32 784,- z toho sám zaměstnanec odvádí sociální, zdravotní a daň z příjmu: 2131,- + 1476,- + 4530,- = 8137,-

Zaměstnavatel odvede státu dalších 11 216,- ZE SVÉHO! (prý na sociální a zdravotní pojištění pro svého zaměstnance).

Živnostník:
Hrubá mzda je 32 784,-
Sociální, zdravotní
a daň je: 4787,- + 2213,- + 2847,- = 9847,-

Každý, kdo někoho zaměstnává, má tedy ve skutečnosti téměř dvojnásobné náklady, než jsou peníze, které jeho zaměstnanec dostane. Tyto peníze navíc jdou do státní kasy a nejsem si jistá, zda se skutečně použijí na zdravotní a sociální jistoty. Kdyby ano, tak neplatíme u zubaře za každou plombu, nedoplácíme na léky, nemusíme si platit desítky tisíc za určitou léčbu a důchod u mnoha lidí není běžně 7000,- měsíčně.

Mnoho zaměstnavatelů jsou také podnikatelé, ať už větší nebo menší. I když jsou to firmy, stále jsou to podnikatelé. Těch 11 216,- v příkladu, které každý měsíc odvedou na zaměstnance s čistou mzdou 24 647,-, mi přijde spíše tak, že stát okrádá podnikatele a ne tak, že podnikatelé okrádají stát.

Moc tedy nerozumím tomu, jak je možné tvrdit, že podnikatelé mají nejnižší odvody. Jak ti, co vydělávají jen na sebe, tak ti, kteří zaměstnávají druhé, odvádějí na sociálním a zdravotním ze svého více, než ze svého odvádí sám zaměstnanec.