Symboly nátlaku

(Od dopisovatele)

Vidno, "po_hledem" (v-hledem) do tajů slov, otevírá se cesta pro rodnou řeč, kterou denně mluvíme i jí myslíme. Řeč země, jež nese jméno Morava, Slovensko nebo Čechy. Tyto krajiny jsou také matkou našich těl a tedy darem Vyšší Moci pro pozemský život.

Avšak tato řeč země je silně ovlivňována mocí lidskou a to v různých formách.

Určitě v každém vyvolají písmena "SS" obraz lidské zrůdnosti, spojené s nacistickým smýšlením počátku minulého století. Ale když si člověk dá stejná písmena nad sebe, dostane §. Paragraf. Že by jen tak?

Písmeno S je prastarým symbolem (ϟ) pro pohyb síly, i pro odvahu. Přesněji "oslnivý záblesk" (runa "sieg") dává impulz k pohybu pozemského člověka. Prastaré (původní) vědění jej používalo k aktivaci energetických center v člověku prostřednictvím síly rukou ("perunica"). Přesněji, jistým postavením prstů ruky, které se dotýkají aktivních bodů tělesna. Jogínské techniky takto zformovaným rukám říkají "mudry".

Malá aktivace - čelo, levé oko, pravé oko, ústa. Velká aktivace - čelo, levé rameno, pravé rameno, plexus solaris. Tedy symbolicky (ϟϟ). Dělo se to zejména před vážnými rozhodnutími. Dnes se značně pokřivený odlesk toho u jistých náboženských vyznání provozuje jako křižování, což je často značně neživý úkon. Je-li však s tím spojeno i niterně hřejivé přání, spojené se spravedlivým věděním, pak nemusí být bez původního účinku.

Jednotky SS měly na rameni i nápis "Gott mit uns" (z němčiny: Bůh s námi), šířily ale tupý teror. Úloha paragrafů je již sofistikovanější, ale podobná. Pod rouškou prosperity, inovací a demokracie je šířena moc peněz a chtivosti. No a nejmocnější peníz světa má na sobě kupodivu nápis "In God we trust" (z angličtiny: věříme v Boha). Nu, zboží a hmotný produkt (goods), ne Stvořitel (GOD), se tím míní.

Zde nemá býti řečeno, že paragrafy jsou jen zlé, ale mají sloužit pro osvobození lidské vůle a vést k tvůrčí odpovědnosti, nikoli srážet a poutat jakýkoli projev dobré vůle a úsilí. Protože ani demokracie není vláda lidu prostřednictvím někoho jiného a jeho paragrafů, nýbrž má být činorodá tvořivost vědoucího člověka.

Pro větší jasnost. Násilí a úsilí znějí téměř podobně, ale vyjadřují každé něco jiného. Ná_silí je děj, kdy jedna síla působí na jinou silovou formu tlakem - na sílu. Zatímco ú_silí je spoluzachvívání se s jinou silovou formou, tedy u síly, což je sdílení společné síly či proudů života. Násilí formuje paragraf, úsilí je tvořivá harmonie - soulad.

Lubomír Drgáč

ooOOOoo