Kdo je to podnikatel?


Zjednodušeně řečeno podnikatel je člověk, který není zaměstnán jiným člověkem, firmou nebo státem, ale odpovědnost za své živobytí včetně všech rizik s tím spojených nese na svých bedrech sám. Z hlediska státního zřízení se podnikatelé nazývají osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ. Nazýváme je také živnostníky, protože provozují nějakou živnost.

Pro naše účely můžeme osoby samostatně výdělečně činné (dále už jen OSVČ) rozdělit podle různých kritérií vždy na dvě skupiny:

Podle rozsahu podnikání na:
drobné živnostníky (pracují sami, většinou bez zaměstnanců)
větší podnikatele (často zaměstnávají více lidí)

Podle typu podnikání na:
fyzické osoby (drobný živnostník i podnikatel vystupující pod svým jménem a IČ má na svou osobu)
právnické osoby (firmy typu s.r.o., a.s., o.p.s. a pod., vystupující pod jménem firmy a IČ mají psáno na tuto firmu, ne na jména majitelů, jednatelů a společníků)

Podle poctivosti na:
poctivé lidi
nepoctivé lidi


Bavme se nyní o poctivých OSVČ.

Povinností každé OSVČ je:

- každý měsíc platit zdravotní pojištění alespoň v minimální výši, bez ohledu na to, zda v daném měsíci měla nějaký výdělek a zda na toto pojištění má peníze

- každý měsíc platit sociální pojištění alespoň v minimální výši, bez ohledu na to, zda v daném měsíci měla nějaký výdělek a zda na toto pojištění má peníze

- v případě plátce DPH odvádět na desetinu haléře přesně toto DPH

- vést si průběžně své účetnictví

- mít zřízený zvláštní účet - tzv. podnikatelský - vedle svého osobního

- strpět kontrolu finančního a živnostenského úřadu, kdykoliv si danou OSVČ předvolají

- každý rok sám na vlastní náklady a vynaložený čas podat daňové přiznání

- každý rok sám na vlastní náklady a vynaložený čas podat Přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně

- každý rok sám na vlastní náklady a vynaložený čas podat Přehled o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení

- sám ze svého mít na placení nájmu v případě užívání pronajatých prostor a to i tehdy, když "obchody nejdou"

- v případě, že má zaměstnance ještě platit velmi vysoké odvody státu

- dodržovat zákoník práce a všechny související zákony a vyhlášky

...

a jsou ještě další, specifická pro každé odvětví podnikání, které si každý podnikatel musí najít, nastudovat a pochopit sám, stát mu s tím většinou nepomůže, jen chodí na inspekce

Žádná OSVČ nemá za zákona nárok na:

- placenou dovolenou

- nemocenskou (pokud si sama zvlášť ještě něco neplatí při pojištění)

- proplácení nákladů na podnikání (nemá jí to kdo proplatit, nemá totiž žádného zaměstnavatele, to že jí to proplatí stát, je nesmysl, který se sice šíří, nicméně to není pravda - více v článku Co jsou to daňové odpisy)

- garanci výdělku po skončení dlouhodobé nemoci, mateřské dovolené a jiných výpadcích v podnikání (nemá jí totiž kdo "držet" místo v práci a může se stát, že stálí zákazníci během výpadku v podnikání přejdou jinam)

- žádné fondy v zaměstnání, příplatky na dovolenou, na zdravotní pomůcky a různé jiné "firemní benefity" jako jsou obědy, voda, služební auto, telefon...

...

a další...

Mnoho lidí podniká proto, že dlouhodobě nemohlo najít zaměstnání. Jsou to lidé, kteří pracovat chtějí, nechtějí zatěžovat stát svou přítomností na úřadu práce a své živobytí berou vážně a poctivě. Často se stane, že nemají zakázky a horko těžko vydělají na povinné odvody státu (viz výše) a na své vlastní potřeby jim ani moc nezbývá. Když pak ještě živí rodinu, je situace mnohdy těžká.

V souvislosti s EET je od státu velice sprosté, že tyto lidi všeobecně označuje za podvodníky a zloděje, že šíří nenávist v lidech, kteří nikdy nepodnikali. A od lidí, co jsou celý život zaměstnaní a nezkoumají, co jim státní aparát nebo politici pod vlivem různých lobby předkládají, je toto tvrzení více než politováníhodné.


Na konkrétní případy, co všechno, jak a kolik se podíváme v dalších článcích:

Co jsou to daňové odpisy
Zdravotní a sociální pojištění - podnikatelé vs. zaměstnanci
Podnikatel na úřadě práce - výhra pro lenocha?