Je-li duše?Nevěrecký lékař tázal se posměšně duchovního:

"Není-li pravda, vy kážete, byste zachránil duše? Zdaž jste ale už nějakou duši viděl?"

"Ne."

"Nebo slyšel?"

"Ne."

"Nebo ochutnal?"

"Ne."

"Nebo čichal?"

"Ne."

"Ale cítil?"

"Ano."

"Tak tedy z pěti smyslů svědčí čtyři proti existenci duše.""Vy jste lékař," pravil potom zase farář k lékaři, "zdaž jste již kdy viděl bolest?"

"Ne."

"Či jste ji slyšel?"

"Ne."

"Nebo jste ji ochutnal?"

"Ne."

"Také jste ji nečichal?"

"Ne."

"Ale cítil jste ji?"

"To ano."

"Tak vidíte, z vašich pěti smyslů svědčí čtyři proti existenci bolesti. Co byste říkal, kdyby někdo z toho odvozoval, že žádné bolesti není?"


Tento text byl převzat z brožury Poutnice - kalendář pro moravskoslezské katolické rodiny (rok vydání 1932)